Předokenní a nadokenní rolety

Střeží Vaše soukromí, regulují světlo v domě, chrání okna proti extrémnímu počasí, zmírňují hluk z ulice. Rovněž zvyšují zabezpečení proti vloupání a výrazně sníží náklady na energii.

Předokenní rolety s viditelným boxem

Jsou složeny z lamel, jež po stranách jezdí ve vodících lištách a nahoře se rolují do viditelného boxu. Box může být v půlkulatém nebo hranatém provedení. Ovládání šňůrou, klikou nebo elektropohonem.

sboxem
podomitku

Předokenní rolety s boxem pro zaomítání

Vhodná alternativa pro novostavby a rekonstrukce, kdy fasádní box je zapuštěn do fasády. Jsou složeny z lamel, jež po stranách jezdí ve vodících lištách. Rozdíl je v boxu, který může mít v přední části umístěnou heraklitovou desku nebo polystyren pro zaomítání.

Nadokenní rolety pod překlad

Box se umísťuje nad okno a je otočen do interiéru. Vodící lišty, ve kterých se spouští lamela, jsou namontovány z vnější strany přímo na rám okna. Díky adapčnímu profilu se přizpůsobí jakémukoli okennímu rámu.

podpreklad